Skip

Med mottoet ”riktig leveranser til riktig tid”, designer Industritjenester AS rørsystemer og leverer ingeniørtjenester til skipsindustrien.

På tegnesiden behersker alle Autocad og her er alltid siste versjon tilgjengelig. Industritjenester AS har også investert i Foran 3D tegneprogram. Frå denne programpakken leverer vi 3D-modeller, arrangementstegninger og ISO-tegninger.